ถ้วยน้ำจิ้ม ถ้วยเต้าฮวย

22 PPถ้วยฝาฉีก999 บรรจุ 6 ออนซ์ 
23 PPถ้วย995ฝาฉีก บรรจุ 8 ออนซ์ 
24 PPถ้วย003ฝาฉีก บรรจุ 4 ออนซ์ 
25 PPถ้วย990ฝาฉีก 
26 PPกระปุกสี่เหลี่ยม999-3ฝาฉีก บรรจุ 6 ออนซ์ 
32 PPกระปุก4ออนซ์ตัวติดกับฝา 
33 PPกระปุก1ออนซ์ตัวติดกับฝา 
34 PPกระปุก1.5ออนซ์ตัวติดกับฝา 
35 MPกระปุก44ฝาแยก 
36 MPกระปุก55ฝาแยก 
กระปุกNO.87 
 

 

Visitors: 68,210