แก้วพลาสติก ถ้วยพลาสติก

 

1 PPถ้วยพลาสติก222ฝาโดม 
10 MPถ้วยสี่เหลี่ยม07ฝาโดม 
11 MPถ้วยหกเหลี่ยม11ฝาเรียบ 
12 MPถ้วยแปดเหลี่ยม04ฝาแปดเหลี่ยม 
13 MP75ถ้วยพลาสติก01ฝาเรียบ 
14 MP65ถ้วยพลาสติก05ฝาเรียบ 
15 MPถ้วยสี่เหลี่ยม08ฝาโดม 
16 PPถ้วยโดม111ฝาโดม 
17 MPถ้วยโดม06ฝาเรียบ 
18 MPถ้วยหัวใจ10ฝาสูง 
19 MPถ้วยหัวใจ10ฝาเรียบ 
2 PPถ้วยพลาสติก222ฝาเรียบ 
20 MPถ้วยสามเหลี่ยม02ฝาเรียบ 
21 PPถ้วยคริสตัล 
3 PPถ้วยพลาสติก333ฝาโดม 
4 PPถ้วยพลาสติก444ฝาโดม 
5 PPถ้วยพลาสติก444ฝาเรียบ 
6 MPถ้วยสี่เหลี่ยม09ฝาโดม
7 MPถ้วยสี่เหลี่ยม03ฝาโดม
8 MPถ้วยสี่เหลี่ยม03ฝาเรียบ 
9 MPถ้วยสี่เหลี่ยม07ฝาเรียบ 
ถ้วยเยลลี่ No.912 
   Visitors: 68,208