สินค้าราคาพิเศษ

4 ช่อง ฐานครีม 
3 ช่อง + ฐานทอง 
6 ช่อง + ฐานทอง 
เบเกอรี่ E52 
เบเกอรี่ 23 หลุม + ฐานทอง 
กล่องเค้กหูหิ้ว Visitors: 67,046